Introducing Milton Kia!

Order your vehicle - Milton Kia

More information

Milton Kia

 65 Ontario St. N.
Milton, Ontario, Canada
L9T 2T2

 1 866 781-6033

Social

       

Request a Quote - Milton Kia