No Charge Remote Starter!

The Milton Kia Team

More information

Management

Fortunato Pezzo Milton Kia Director, Sales Operations  1 905 878-7700
Maurizio Galli Milton Kia Sales Manager  1 905 878-7700
JC Vega Milton Kia Assistant Sales Manager  1 905 878-7700
Kevin Ryan Milton Kia Finance Manager  1 905 878-7700
Vince Potter Milton Kia Parts Manager  1 905 878-7700
Taylor Sherman Milton Kia Assistant Parts Manager  1 905 878-7700

Sales

Graeme Frail Milton Kia Sales & Leasing Consultant  1 905 878-7700
Al Ziesman Milton Kia Sales Consultant  1 905 878-7700
Bhavi Coachman Milton Kia Sales Consultant  1 905 878-7700
Raffy Cornejo Milton Kia Lot Manager  1 905 878-7700

Service and Parts

Kevin Mangal Milton Kia Senior Service Consultant  1 905 878-7700
Grant Belanger Milton Kia Service Consultant  1 905 878-7700
Jamie Cleary Milton Kia Shop Foreman  1 905 878-7700
Moe Hafezi Milton Kia Apprentice Service Technician  1 905 878-7700
Ryan Griffiths Milton Kia Service Technician  1 905 878-7700
Ken Wilkinson Milton Kia Master Level Certified Service Technician  1 905 878-7700
Matthew Luce Milton Kia Detailer  1 905 878-7700
Cyril Marques Milton Kia Customer Shuttle Driver  1 905 878-7700

Administration

Julia Trauzzi Milton Kia Receptionist  1 905 878-7700
Rachel Dunbar Milton Kia Accounting Manager  1 905 878-7700
Shane Buckle Milton Kia Accounting Clerk  1 905 878-7700