Introducing Milton Kia!

The Milton Kia Team

More information

Management

JC Vega Milton Kia Sales Manager  1 866 781-6033
Graeme Frail Milton Kia Assistant Sales Manager  1 866 781-6033
Kevin Ryan Milton Kia Finance Manager  1 866 781-6033
Deepesh Mistry Milton Kia Service Manager   1 866 781-6033
Vince Potter Milton Kia Parts Manager  1 866 781-6033
Taylor Sherman Milton Kia Assistant Parts Manager  1 866 781-6033

Sales

Al Ziesman Milton Kia Sales Consultant  1 866 781-6033
Raphy Makary Milton Kia Sales & Leasing Consultant   1 866 781-6033
Andrew Makary Milton Kia Sales Consultant   1 866 781-6033
Raffy Cornejo Milton Kia Lot Manager  1 866 781-6033

Service and Parts

Kevin Mangal Milton Kia Senior Service Consultant  1 866 781-6033
Grant Belanger Milton Kia Service Consultant  1 866 781-6033
Jamie Cleary Milton Kia Shop Foreman  1 866 781-6033
Moe Hafezi Milton Kia Apprentice Service Technician  1 866 781-6033
Ryan Griffiths Milton Kia Service Technician  1 866 781-6033
Ken Wilkinson Milton Kia Master Level Certified Service Technician  1 866 781-6033
Matthew Luce Milton Kia Detailer  1 866 781-6033
Cyril Marques Milton Kia Customer Shuttle Driver  1 866 781-6033

Administration

Julia Trauzzi Milton Kia Sales coordinator  1 866 781-6033
Rachel Dunbar Milton Kia Accounting Manager  1 866 781-6033
Shane Buckle Milton Kia Accounting Clerk  1 866 781-6033